Summering av Laxfisket i Kalixälven Jockfall

Många hoppades på ett nytt rekord år när mynningsfisket senarelades och fick sluta efter bara 17 dagars fiske, i dagsläget så skall det vara helt fritt i mynningen för laxen och öringen att ta sig upp i älven..

Det har inte riktigt blivit som vi hade hoppats på än så länge. Vatten nivån har varit perfekt hela året, med perfekt vatten menar jag att när det är högt vatten så kan inte laxen ta sig genom trappan på grund av turbulensen från fallet och cirkulerar därför nedanför fallet tills vattnet sjunkit och den kan ta sig vidare upp i älvsystemet.

Det är taget ca 80-90 lax hittills i år vilket är en ökning från 2011 i trappan har det gått 346 fiskar ca 60 är Öringar, vilket är betydligt mindre än 2011.

Det tas ungefär 1-2 laxar varje dag och det är ungefär 15-20 fiskare som fiskar dagligen här i Jockfall.

Älven har stigit 50 cm under helgen så fisken kan nu igen intet gå upp i trappan så jag förväntat mig flera dagar med bra fiske.

Det är det höga vattenståndet som gjort att sportfiskarna fått relativt bra med lax men om det skulle vara ett bra lax år så borde det koka av lax nedanför Jockfallet då vattnet samtidigt varit högt större delen av sommaren.

Själv har jag fått 3 ST hittills, senast igår fick jag en liten hona 3-4 kg som jag självklart återutsatte. Det riktigt positiva i år är att många inser och vet att det är dåligt med fisk i älven så ungefär 50 % av all fångad fisk är återutsatta, de flesta är honor!

Jobbet kallar!