Jockfall 3/8

Under natten 3/8 2012 har en Jättelax på 146 cm passerat i fiskvägen i Jockfall. Strax efter kommer en lax på 93 cm, en sådan lax brukar väga 8-9 kg. Månne vad den på 146 cm väger? Det är den största laxen som vandrat i fiskvägen (laxtrappan) och varit så stor. Senaste laxen som var stor gick 2008 och var 142 cm.

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=l2HCDa5w39Y[/tube]