Fiskvägen

 

 
Vi får frågor om den dåliga fisk uppgången i trappan, det har att göra med det extrema högvatten som varit mest hela sommare.
När det är så högt vatten som det är i älven så cirkulerar fisken nedanför vattenfallet detta blir ju till gagn för sportfiskarna här i Jockfall. När vattnet sjunker undan tar laxen sig vidare upp i älven via fiskvägen för att leka.
Vattnet är nu så högt så det är ett väldigt tufft fiske. Fiskvägen sköts av Havs & Vattenmyndigheten, vid frågor om fiskvägen ring Stridsman 070-6775542 eller Holmström 070-2332824.
 
Ann-Sofie