anges1 anges2 anges3

 

anges4Ängesån Fiskevårdsområde
Vill du uppleva lite andra fiskeställen än just de i Jockfall kan du på bara 30 minuter ta dig till några av Ängesåns pärlor. Ängesån tillhör Kalix älv och är känd för sina stora harrar och för att vara en bra laxälv. Ängesån är som gjord för flugfiske. Det man skall komma ihåg är att Ängesån är känslig för väderväxlingar.

Fiskekort/bestämmelser
Generella fiskeregler gällande inom Ängeså FVO

Generella regler
Fiske med mask eller annat naturligt bete i strömmande vatten är inte tillåtet på föreningens vatten uppströms bron i Tväredet, ej heller i Tväråns vattensystem. Finns flera fiskare på samma fiskeplats skall nyanlända fiskare påbörja fisket uppströms och sedan fiska sig nedströms. Fisket sker enligt principen ett kast – ett steg. Det är alltså inte tillåtet att ockupera en fiskeplats. Detta gäller alla, såväl spinn- som flugfiskare. Tänk på att alla som löst fiskekort har lika stor rätt att fiska. Det är inte tillåtet använda bly eller andra tyngder vid fiske, exempelvis är fiske med så kallad spinnfluga inte tillåtet. Båtfiske är endast tillåtet på sträckorna nedströms bron i Tväredet till sammanflödet med Kalixälven. Vid båtfiske är max ett spö per person tillåtet. Barn under 16 år fiskar gratis.

 

fiske_kille_flugspoHarr – Fiske efter harr är förbjudet mellan 1 mars – 31 maj. Minimått är 35 cm. Max fyra harrar/dygn per fiskare får avlivas.

Lax – Fiske efter lax är tillåtet från 1 juni till 31 augusti. Minimått är 50 cm. Under tiden 1 juni tom 31 juli får varje fiskare avliva maximalt en lax/dygn. Under tiden 1 augusti tom 31 augusti får ingen lax avlivas och all fångad lax måste omedelbart återutsättas.

Öring – Under 2012 gäller totalt fiskeförbud efter öring (för att skydda den svaga öringstammen).

 

Fiskare som ertappas utan giltigt fiskekort ålägges att betala 2000 SEK i böter.

Fångstrapportering

Inrapportering av fångade laxar skall ske till föreningen via e-post: info@angesan.se, SMS: 070- 526 72 27 eller skriftligt insänd fångstrapport till:

Ängeså FVO
Gyljen Bastuvägen 1
956 91 Överkalix.

Ange ditt namn, art, längd, vikt samt fångstplats. Bifoga gärna en bild.

 

Vi har Fiskare från Norrbotten,Lappland,Norrland,Överkalix,Kiruna, Luleå,Boden,Piteå,Tornedalen,Gällivare

Flugfiske