Vandring  

 

Runt Jockfall finns många upprustade vandrings och cykelleder. Lederna härrör från den tiden då man fraktade timmer från skogsavverkningen med häst.

Utmed lederna finns fina raststugor. Varje stuga har berättelser om sin historia så gör din vandring till en lärorik upplevelse!

Kartor för vandrings och cykellederna finns att hämta i receptionen.