9/7

Onsdag den 9 juli 2014. Fiskerapport från Jockfall:

Totalt passerade fiskar 2014: 2674 stycken
8 juli 2014: 148 stycken
Vattentemperatur: 18,9 grader
Vattennivå: + 3 cm