4/7

Fredag den 4 juli 2014. Fiskerapport från Jockfall:

Totalt passerade fiskar 2014: 1635 stycken
3 juli 2014: 249 stycken
Vattentemperatur: 14,2 grader
Vattennivå: + 2 cm