31/7

Torsdag den 31 juli 2014. Fiskerapport ifrån Jockfall:

Totalt passerade fiskar 2014: 6115 stycken
30 juli 2014: 70 stycken
Vattentemperatur: 17,6 grader
Vattennivå: + 1 cm