18/7

Fredag den 18 juli 2014. Fiskerapport ifrån Jockfall:

Totalt passerade fiskar 2014: 4007 stycken
17 juli 2014: 66 stycken
Vattentemperatur: 19,4 grader
Vattennivå: – 1 cm