10/7

Torsdag den 10 juli 2014. Fiskerapport ifrån Jockfall:
Totalt passerade fiskar 2014: 2809 stycken
9 juli 2014: 134 stycken
Vattentemperatur: 20 grader
Vattennivå: + 1 cm